Members

Faculty

K. F. Ssu
Prof. Kuo-Feng Ssu / 斯國峰


PhD Students


Yu-Jung Chang / 張祐榮


Master Students


Jyun-Wei Liou / 柳鈞維

Dai-Yan Xu / 徐代晏

Yun-Chen Hsieh / 謝昀宸

Jin-Yei Guo / 郭晉曄

Chong-Han Lian / 連崇翰

I-Chuan Cho / 卓奕全

Bo-Xian Wu / 吳柏賢

Hua-Cheng Lin / 林華誠

Hao-Wei Li / 李浩維

Former Students